Αρχική

Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης

Το Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών (Τ.Β.Σ.) του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας (Π.∆.Μ.) προσφέρει στους ενδιαφερόµενους πτυχιούχους ελληνόφωνο Π.Μ.Σ. τεσσάρων εξαµήνων µε τίτλο: «Σπουδές στις Γλώσσες & το Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης», που εγκρίθηκε µε το Φ.Ε.Κ.1757 τ. Β΄/25-08-2009.

Στο Π.Μ.Σ του Τ.Β.Σ. του Π.∆.Μ. γίνονται δεκτοί:

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής που προέρχονται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Βαλκανικών Σπουδών Π.Δ.Μ., β) Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων χωρών Δ.Π.Θ., γ) Σλαβικών Σπουδών Κ.Π.Α., δ) Βαλκα­νικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπι­στημίου Μακεδονίας, ε) Παιδαγωγικά, στ) Φιλολογίας, η) Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, θ) Μετάφρασης και Διερμηνείας, ι) Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστη­μών, κ) Επικοινωνίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μα­ζικής Ενημέρωσης, καθώς και άλλων Τμημάτων συνα­φών επιστημονικών πεδίων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Εκδηλώσεις «Κύριλλος και Μεθόδιος» και «Διάταγμα των Μεδιολάνων»

Εκδήλωση προς τιμή των Θεσσαλονικέων ιεραποστόλων οργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βορείου Ελλάδος που συμπεριλαμβάνει δύο ομιλίες: «Η διαχρονική πολιτιστική κληρονομιά των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου από τον 9ο έως τον 21ο αιώνα» με ομιλητή τον κο Κωνσταντίνου Νιχωρίτη, αν. καθηγητή του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας. «Οι σλαβικές και ελληνικές πηγές για τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο» με ομιλητή τον κο Δημοσθένη Χατζηλελέκα, Δρ Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών. Με αφορμή την επέτειο των 1.700 ετών από την υπογραφή του οργανώνεται εκδήλωση  με θέμα «Το Διάταγμα των Μεδιολάνων - και η σημασία του στην ανάπτυξης του Χριστιανικού Πολιτισμού, 1700 χρόνια από την έκδοσή του»

Οργάνωση: Σύνδεσμος Εκδοτών Βορείου Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού και Βιβλίου ΝΑ Ευρώπης και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας «Σπουδές στις γλώσσες και στον πολιτισμό της ΝΑ Ευρώπης».

Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις

 

 

Κυκλοφορία Νέου Βιβλίου

Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Γεωργίου Παλαιόπουλου "Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος"

Αφίσα

Κάρτα

 

 
Επισκεπτες
Έχουμε 2 επισκέπτες και 1 μέλος συνδεδεμένους
Συνδεση/Αποσυνδεση