Αρχική Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου, ορίζονται ως ακολούθως:

Α. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), Μαθήματα και Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ανά κατεύ­θυνση.


 
Συνδεση/Αποσυνδεση