Αρχική Πρόγραμμα Μαθημάτων Γλώσσες-Πολιτισμός
Κατεύθυνση - Γλώσσες, Φιλολογία και Πολιτισμός της ΝΑ Ευρώπης.

Α΄ Εξάμηνο

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΔΜ

ECTS

1.Θέματα ιστορίας βαλκανικής λογοτεχνίας

3

10

2.Μεθοδολογία έρευνας στις πολιτισμικές σπουδές

3

10

3. Ιστορική και συγκριτική βαλκανική γλωσσολογία

3

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Β΄ Εξάμηνο

 

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

ΔΜ

ECTS

5. Σλαβολογία

3

10

6. Τουρκολογία

3

10

7. Πολιτισμός μη σλαβικών βαλκανικών χωρών

3

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

 

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: (επιλέγεται μία εκ των παρακάτω ομάδων μαθημάτων Α, Β ή Γ )

Γ΄ ΕξάμηνοΑ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΔΜ

ECTS

8.α. Θεωρία μετάφρασης

3

10

Επιλέγεται ένα εκ των έξη μαθημάτων

9.α.1 Ζητήματα μετάφρασης βουλγαρικής γλώσσας

9.α.2 Ζητήματα μετάφρασης ρωσικής γλώσσας

9.α.3 Ζητήματα μετάφρασης σερβικής γλώσσας

9.α.4 Ζητήματα μετάφρασης ρουμανικής γλώσσας

9.α.5 Ζητήματα μετάφρασης αλβανικής γλώσσας

9.α.6 Ζητήματα μετάφρασης τουρκικής γλώσσας

3

10

Επιλέγεται ένα εκ των έξη μαθημάτων και μόνο σε αντιστοίχιση με την αρίθμηση  9.α.1-9.α.6.

10.α.1 Ζητήματα βουλγαρικού πολιτισμού

10.α.2 Ζητήματα ρωσικού πολιτισμού

10.α.3 Ζητήματα σερβικού πολιτισμού

10.α.4 Ζητήματα ρουμανικού πολιτισμού

10.α.5 Ζητήματα αλβανικού πολιτισμού

10.α.6 Ζητήματα τουρκικού πολιτισμού

3

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Β. ΣΛΑΒΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 

 

8.β. Παλαιοσλαβολογία

3

10

9.β. Ιστορία παλαιοσλαβικής γραμματείας

3

10

10.β. Σλαβική  λογοτεχνία

3

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Γ. ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 

 

8.γ. Μελέτη οθωμανικών πηγών

3

10

9.γ. Ιστορία τουρκικής λογοτεχνίας

3

10

10.γ. Τουρκική φιλολογία

3

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

 

30Δ΄ Εξάμηνο

 

ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας

 

30

Σύνολο

120

 
Συνδεση/Αποσυνδεση