Αρχική Επικοινωνία
Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλ. 23850 55207
Fax 23850 55167


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο bs_grammateia_master2 at uowm.gr


Η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου

θα λειτουργεί καθημερινά  9.00- 14.00 
Συνδεση/Αποσυνδεση