Αρχική Πρόγραμμα Μαθημάτων Γλώσσες-Πολιτισμός
There are no translations available.

Κατεύθυνση - Γλώσσες, Φιλολογία και Πολιτισμός της ΝΑ Ευρώπης.

Α' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά μαθήματα

ECTS

1. Βαλκανική Ιστορία

7,5

2. Μεθοδολογία Έρευνας στις Πολιτισμικές Σπουδές

7,5

3. Γενική Γλωσσολογία

7,5

4. Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές του Βαλκανικού χώρου

7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Β' Εξάμηνο

5. Σλαβολογία

10

6. Τουρκολογία

10

7. Ρωσικός πολιτισμός

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Γ' Εξάμηνο

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα: (επιλέγεται μία εκ των παρακάτω ομάδων μαθημάτων Α, Β ή Γ)

 Α.

ECTS

8.α. Κύριλλος και Μεθόδιος (Kyrillo- Methodievistika - Κυριλλομεθοδιολογία)

10

9.α. Σλαβική Γραμματεία (9ος -14ος αι.).

10

10.α. Μελέτη σλαβικών πηγών

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Β.

 

8.β. Ισλάμ και Βαλκάνια

10

9.β. Μελέτη οθωμανικών πηγών

10

10.β. Ιστορία της τουρκικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

Γ.

 

8.γ. Σλαβική Γλωσσολογία

10

9.γ. Ρωσική Λογοτεχνία 19ου αι.

10

10.γ. Πολιτισμός των Ελλήνων της Παρευ- ξείνιας διασποράς

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

30

 

Δ' Εξάμηνο

ECTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας

30

 

 
Συνδεση/Αποσυνδεση